Noutati
ACTUALIZĂRI SI NOUTĂȚI LEGISLATIVE
Data: 13/04/2021


Secțiunea Legislatie/Ordine ale Ministrului Sanatatii a fost completată cu:
- Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice Nr. 1.509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
- Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice Nr. 1.141 din 28 iunie 2007 si Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Nr. 1.386 din 28 iunie 2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
NOUTATI!
03
FEB